• 034 360 718
 • Etno Hotel Balašević

  Rtanj, Srbija. ? dana, ? noci
  već od
  Opis destinacije

  Rtanj je 2018. godine proglašen Specijalnim rezervatom prirode od starne države zbog endemične i reliktne flore i faune kao i specifičnog oblika i sastava reljefa. U okviru ovog prirodnog dobra razlikuju se tri zone koje imaju rszličite stepene zaštite. Rtanj se odlikuje bogatstvom stena koje potiču iz različitih geoloških perioda. Specifičnim izgledom s eizdvaja sam vrh Rtnja, Šiljak, koji je predstavljen jedinstvenim pravilnim piramidalnim vrhom sa krasom i jamama. Specifični oblici reljefa uslovili su formiranje specifičnog, bogatog i jedinstvenog sastava flore i faune. Od ukupno 3662 vrsta u okviru flore Srbije, 18% raste na Rtnju. Postoji verovatnoća da će se povećati biodiverzitet Rtnja u narednim godinama, za oko 200 vrsta što je veliki potencijal ovog staništa. Jedan od najznačajnih centara biodiverziteta Istočne Srbije su pašnjaci an Rtnju. Ali se na Rtnju nalaze i krajnje ugrožene vrste Srbije. 45% ukupne faune ptica nalazi se na Rtnju. Fauna slepih miševa je vrlo raznolika, 2/3 faune Srbije, posebno vrste mali, veliki i južni potkovičar koje su globalno ugroženi taksoni. Ihtiofauna je takođe bogata autohtonim vrstama: potočna pastrmka, potočna mrena, krkuša. U jezeru u selu Vrmdža zabeleženo je prisustvo populacije riba koje nisu konvergirale i divergirale. Ova planina se odlikuje i raznovrsnom faunom vodozemaca i gmizavaca, kao npr. planinski mrmoljak. ili kratkonogi gušter koji je endem Rtnja.


  Cenovnik


  Opis smeštaja


  Slične ponude  Hotel Slatina

  Banja Ždrelo

  Šumadija - predeo slikan čajem

  Rimskim putevima duž Dunava

  Biciklistička avantura

  Resavska pećina

  Pupinovim putem

  Dvorci Vojvodine